• Những điều cần biết về an toàn lao động

  • Ngày cập nhật : 17/07/2019 -Nơi đăng : Toàn tỉnh
  • Người đăng : Ngọc Trâm - Điện thoại : 902767663 - Email : 94tramngoc@gmail.com

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ngày 18 tháng 06 năm 2019 Công ty CP Giáo Dục Việt Nam nhận quyết định số 55/2019/GCN của Bộ Lao Động Thương Binh - Xã Hội về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh LĐ. Theo đó chúng tôi có đầy đủ chức năng tổ chức đ.tạo ATVSLĐ quy định tại nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Đối tượng t/gia khóa học đ/tạo ATVSLĐ:

Các khóa học về đ/tạo huấn luyện ATVSLĐ  được tổ chức cho các cán bộ, công nhân viên làm việc trong các lĩnh vực Sản xuất, Xây dựng, Vận hành .. được chia thành các nhóm cụ thể:

Người làm công tác quản lý, cán bộ QL (Nhóm 1) Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện. (giá trị sử dụng 2 năm)

CB chuyên trách, phụ trách ATLĐ của DN (Nhóm 2) cấp Giấy chứng nhận huấn luyện (giá trị 2 năm)  

Nhóm người chuyên vận hành các thiết bị có y.cầu ATLĐ cao: Vận hành nồi hơi, thiết bị nâng, làm việc trên cao…. (Nhóm 3) Cấp thẻ AT lao động (giá trị 2 năm) 

Người LĐ, công nhân, NV ngoài ba nhóm trên (Nhóm 4) Lập sổ theo dõi công tác huấn luyện ATLĐ

Nhóm người làm công tác y tế (Nhóm 5)  GCN huấn luyện (thời hạn2 năm) 

Nhóm người thuộc nhóm vệ sinh viên (Nhóm 6) GCN huấn luyện (thời hạn2 năm) 

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam

Tư vấn: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)

Hòm thư: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn

Xem chi tiết: nhung dieu can biet ve an toan lao dong