• Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

  • Ngày cập nhật : 24/07/2019 -Nơi đăng : Toàn tỉnh
  • Người đăng : Ngọc Trâm - Điện thoại : 902767663 - Email : 94tramngoc@gmail.com

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Bắt đầu từ ngày 01/7/2016, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động SX, kinh doanh (hoặc gọi tắt là Cơ sở sản xuất, kinh doanh) phải bố trí người làm công tác an toàn LĐ, vệ sinh LĐ. Đây là một trong những nội dung cực kỳ quan trọng trong Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Theo đó, CS SX, KD ở đây được chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 bao gồm các cơ sở SXKD hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề như khai khoáng, SX than cốc, SX sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất, SX kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, SX, truyền tải và phân phối điện. Nhóm 2 bao gồm các cơ sở SX, KD hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác.

CT Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam

Liên lạc: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)

Thư thoại: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn

Xem chi tiết: khoa hoc huan luyen an toan ve sinh lao dong